GovCloud er en Platform as a Service (PaaS), som tilbyder cloud-baseret drift ved hjælp af container-teknologi.

GovGloud tilbyder muligheden for at placere applikationer i cloud’en og udbyde dem som services via internettet. Herudover tilbyder servicen en række værktøjer (toolchain), som kunderne kan benytte til at udvikle applikationer, eventuelt efter DevOps-metoden. 

GovCloud imødekommer hermed den stigende efterspørgsel efter cloud-baseret drift. Servicen er en moderne driftsplatform, som bygger på open source. Applikationer og data i GovCloud er til enhver tid placeret i Statens Its datacentre i Danmark.

Hvorfor vælge GovCloud?

Der kan være mange fordele ved GovCloud, herunder at servicen:

  • understøtter automatisk op- og nedskalering af applikationernes ressourceforbrug alt efter ressourcebehov
  • kan håndtere store mængder data (big data) og give adgang til dem fra internettet
  • sikrer kunden, at alle data er fysisk placeret i Statens Its datacentre i Danmark
  • at kunden kan fokusere på at vedligeholde og videreudvikle sin fagapplikation og overlade ansvaret for driftsplatformen til Statens It
  • har integration til Statens Its eksisterende driftsmiljø, hvilket gør migration af eksisterende applikationer til cloud lettere og giver mulighed for en trinvis applikationsmodernisering
  • giver adgang til et moderne udviklingsmiljø som understøtter DevOps
  • er en fleksibel udviklingsplatform, som understøtter implementering af fremtidige teknologier (artificiel intelligens, machine learning etc.)
  • er fremtidens driftsplatform.

Mere om GovCloud