GovCloud er en Platform as a Service (PaaS), som tilbyder cloud-baseret drift ved hjælp af container-teknologi.

GovGloud tilbyder muligheden for at placere applikationer i cloud’en og udbyde dem som services via internettet. Herudover tilbyder servicen en række værktøjer (toolchain), som kunderne kan benytte til at udvikle applikationer, eventuelt efter DevOps-metoden. 

GovCloud imødekommer hermed den stigende efterspørgsel efter cloud-baseret drift. Servicen er en moderne driftsplatform, som bygger på open source. Applikationer og data i GovCloud er til enhver tid placeret i Statens Its datacentre i Danmark.

Hvorfor vælge GovCloud?

Der kan være mange fordele ved GovCloud, herunder at servicen:

 • understøtter automatisk op- og nedskalering af applikationernes ressourceforbrug alt efter ressourcebehov
 • kan håndtere store mængder data (big data) og give adgang til dem fra internettet
 • sikrer kunden, at alle data er fysisk placeret i Statens Its datacentre i Danmark
 • at kunden kan fokusere på at vedligeholde og videreudvikle sin fagapplikation og overlade ansvaret for driftsplatformen til Statens It
 • har integration til Statens Its eksisterende driftsmiljø, hvilket gør migration af eksisterende applikationer til cloud lettere og giver mulighed for en trinvis applikationsmodernisering
 • giver adgang til et moderne udviklingsmiljø som understøtter DevOps
 • er en fleksibel udviklingsplatform, som understøtter implementering af fremtidige teknologier (artificiel intelligens, machine learning etc.)
 • er fremtidens driftsplatform.

Mere om GovCloud

GovCloud er en Platform as a Service (PaaS), som tilbyder cloud-baseret drift ved hjælp af container-teknologi.

På Govcloud kan Statens Its kunder selv idriftsætte og administrere containerbaserede applikationer uden at skulle opbygge og vedligeholde den underliggende driftsinfrastruktur, der ellers typisk er en forudsætning.

Kunden er udelukkende ansvarlig for udvikling, vedligehold og applikationsdrift af selve applikationen, hvorfor kundens udviklings- og driftsansvar er begrænset til egne forretningsapplikationer.

GovCloud er en community-cloud – dvs. en cloud-service til eksklusiv brug blandt Statens Its kunder, hvor kunderne deles om en fælles ressourcepulje.

Hver GovCloud-kunde (for eksempel en styrelse) får adgang til en GovCloud-tenant ("lejer"/"beboer"), som afgrænser kundens applikationer og data.

En govCloud-tenant består af et område på hver af de komponenter, som GovCloud udbyder, og som kunden har direkte adgang til. GovCloud-platformen sikrer således den sikkerhedsmæssige indkapsling af en kundes applikationer og data inden for egen tenant.

GovCloud udstiller en samling af værktøjer, en såkaldt toolchain, til brug for udvikling og idriftsættelse af applikationer på platformen, evt. efter DevOps-metoden.

Værktøjerne i GovClouds DevOps toolchain understøtter følgende udviklings- og driftsprocesser:

 • Planlægning
 • Kodning, build og test
 • Release og deployment
 • Drift og overvågning

Værktøjerne hænger sammen i en kæde, således output fra ét værktøj kan bruges som input til det næste.

Som kunde kan man vælge helt eller delvist at benytte GovClouds toolchain, eller man kan benytte egen toolchain.

GovCloud er en fleksibel udviklingsplatform, som udvikles løbende med input fra kunderne.

Kunder, der har indgået aftale med Statens It om brug af platformen, får tilbudt medlemskab af GovClouds kundeklub, hvor ønsker til platformens videre udvikling drøftes i et samarbejde mellem kunderne og Statens It.